Persondata politik

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne opretholde kundeforhold og til brug af bl.a. udformning af faktura m.v.

Som led i indgåelsen af en aftale om tømrer/snedkerarbejde behandler Morsø Tømrer- & Snedkerforretning A/S en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Morsø Tømrer- og Snedkerforretning A/S er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

 • Morsø Tømrer- & Snedkerforretning
 • Rolstrupbakken 2
 • 7900 Nykøbing Mors
 • Tlf. 9772 3566
 • E-mail: mm@mtsmors.dk
 • CVR 32 09 11 13

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne opretholde kundeforhold og til brug af bl.a. udformning af faktura m.v.

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af kontrakt/aftale hos dig.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til f.eks. underentreprenører, fragtmand, offentlige myndigheder, rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Til brug ved opfyldelsen af aftalen med dig indsamler Morsø Tømrer- og Snedkerforretning A/S almindelige personoplysninger om dig hos de kommunale byggemyndigheder.

Morsø Tømrer- og Snedkerforretning A/S vil opbevare/gemme dine personoplysninger. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil opbevare dine oplysninger i minimum de 5 år, som regnskabsloven kræver af os. Det gør vi også for at opfylde både dine og vores garantivilkår, og for at du senere kan henvende dig og få en ny kopi af din faktura.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Morsø Tømrer- og Snedkerforretning A/S behandler om dig:

 • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
 • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning.(rettelser)
 • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling.
 • Retten til indsigelse
 • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Morsø Tømrer- og Snedkerforretning A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Rolstrupbakken 2 - 7900 Nykøbing Mors

+45 97 72 35 66

Vi er medlem af Byg Garanti

©Mtsmors.dk.  All rights reserved. 2018